Rząd odwołuje wszystkie imprezy masowe.

Rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. 

 

Kancelaria Premiera: Dziś na spotkaniu RZZK podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Do organizatorów imprez wojewodowie będą przekazywać dokładne informacje.

"Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą" informował podczas konferencji Premier. 

 

Decyzja o zakazie organizowana imprez masowych jest podyktowana wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ekspertów i epidemiologów.