InBody - rozmowa z ekspertem

Michał Świrydziuk, specjalista InBody Poland, odpowiedział na kilka pytań związanych z analizatorami składu ciała, które oferuje InBody. 

Do jakiego odbiorcy skierowane są urządzenia InBody? Czym charakteryzują się najbardziej zaawansowane modele?

Analizatory składu ciała InBody wykorzystywane są w pracy wielu specjalistów zajmujących się wysiłkiem fizycznym oraz ochroną zdrowia. W swojej pracy z analizatorów InBody korzystają kluby fitness, trenerzy personalni, studia EMS a także kluby i związki sportowe.  Analizator jest również podstawowym narzędziem pracy dietetyków a także coraz częściej  używane w gabinetach lekarskich  i klinikach rehabilitacji. Jako narzędzie badawcze, monitorujące stan zdrowia i wspomagające proces leczenia  InBody wykorzystywane są w wielu dziedzinach medycyny: medycynie rodzinnej, nefrologii, limfologii, chirurgii, gastroenterologii, ortopedii, onkologii, neurologii, pulmonologii, endokrynologii, pediatrii i kardiologii.  W Polsce współpracujemy z wieloma szpitalami i uczelniami wyższymi. Ponadto z możliwości profesjonalnej diagnozy składu ciała korzystają szkoły, hotele, sanatoria i ośrodki SPA.
Nasze najbardziej zaawansowane modele takie jak InBody 770 i S10 wykorzystują do badania aż 6 częstotliwości (1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz), dzięki temu mamy możliwość zbadania takich parametrów jak woda wewnątrz- i zewnątrzkomórkowa oraz kąt fazowy. Badanie na modelu InBody770 charakteryzuje się nieporównywalną dokładnością i powtarzalnością wyników, wpływa to na bardzo dużą wiarygodność naszych badań, dzięki czemu stanowią doskonałe narzędzie w badaniach naukowych.

W jaki sposób impuls elektryczny bada skład ciała?

Badanie metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) polega na zbadaniu oporu elektrycznego, który składa się z rezystancji i reaktancji, dzięki któremu przepuszczany jest prąd elektryczny o niskim natężeniu. Wykorzystuje różnice przewodzenia elektrycznego między FFM (beztłuszczowa masą ciała) a BFM (masą tkanki tłuszczowej). Zjawisko rezystancji, o którym mowa, ma związek z oporem poszczególnych tkanek, natomiast reaktancja wynika z pojemności elektrycznej błon komórkowych, które pełnią rolę kondensatorów.

Czym, na tle urządzeń konkurencji, wyróżnia się analizator InBody?

Aktualnie istnieje wiele urządzeń, które służą do pomiaru parametrów składu ciała na podstawie impedancji elektrycznej. Mechanizm ten stosuje różne częstotliwości i konfiguracje elektrod. Niektóre analizatory wyglądem przypominają zwykłą wagę domową z systemem dwu-, cztero- lub ośmioelektrodowym. Technologia InBody wykorzystuje do badań 8-punktowy tetrapolarny system elektrod dotykowych, bezpośredni segmentalny pomiar (podział ciała człowieka na 5 części: prawą i lewą kończynę górną i dolną oraz tułów), wieloczęstotliwość a także brak oszacowań empirycznych. Ocena empiryczna polega na zastosowaniu w przeprowadzonym badaniu określonych zmiennych na podstawie danych osoby badanej tj. płeć i wiek. Jako przykład można podać sposób oszacowania zawartości tkanki tłuszczowej u kobiet podczas analizy składu ciała w oparciu o fakt, że kobieta posiada więcej tkanki tłuszczowej niż mężczyzna. Co za tym idzie, w przypadku wykonywania analizy u kobiety i mężczyzny o tej samej wadze, to u kobiety zostanie odnotowane większe nagromadzenie tkanki tłuszczowej. Wyniki badania na analizatorach wykorzystujących dane empiryczne będą ulegały zmianie nawet wtedy, gdy zmienimy płeć badanej osoby. Artykuły badawcze opublikowane w Amerykańskiej Narodowej Bibliotece Medycyny i Instytutu zdrowia (US National Library of Medicine National Institutes of Health), w bardzo dosadny sposób pokazują, że oszacowania empiryczne wpływają na wiarygodność parametrów badania i powodują różnice w wynikach. Jest to argument świadczący o dużej przewadze firmy InBody w wiarygodności, a także odtwarzalności wyników od wszystkich konkurencyjnych firm, które z tych oszacowań korzystają.

Dlaczego na wyniku nie pojawia się parametr taki jak wiek metaboliczny?

Parametr „wieku metabolicznego” nie ma żadnego przełożenia na diagnostykę klienta/pacjenta. Prawdopodobnie jest on wyliczany wzorem biorącym pod uwagę masę mięśni szkieletowych, masę tkanki tłuszczowej oraz tkanki tłuszczowej trzewnej. Wiek metaboliczny może w bardzo mylny i niebezpieczny sposób określać stan naszego organizmu, należy pamiętać, że jest to tylko matematyczne obliczenie. Najważniejsza jest odpowiednia interpretacja wyniku.
W naszych analizatorach jest zastąpiony "wynikiem InBody”. Wraz ze spadkiem masy tkanki tłuszczowej i stabilizacją tkanki mięśniowej lub jej wzrostem a także przy dużych spadkach w białku i substancjach mineralnych, zachodzą zmiany w punktacji InBody. W przypadku InBody dodawane są punkty za poprawne zmiany i zwiększanie się ilości tkanki mięśniowej co uznawane jest za korzystniejszy stan niż niedobory mięśni. W InBody wiadomo o ile może wzrosnąć punktacja na przestrzeni miesięcy jeśli się odpowiednio zachowa dietę i aktywność fizyczną. Należy pamiętać, ze zawsze dążymy do zakresu 70-80 pkt a najlepiej aby przekroczyć 80 pkt.

Jakie problemy zdrowotne można wykryć dzięki analizatorowi składu ciała poza np. otyłością?

Analizator nie wskazuje nam stanu chorobowego ale odbiegająca od wyznaczonych norm analiza składu ciała wraz z towarzyszącymi dolegliwościami i innymi badaniami diagnostycznymi, wspomaga proces rozpoznawczy stanu chorobowego. Analizatory wykorzystywane mogą być w diagnostyce, wśród których jest wiele dziedzin medycznych. Poniżej niektóre możliwości wykorzystania InBody.

  • nefrologia – ocena stanu nawodnienia i odżywienia pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, przyrostu masy ciała w okresie międzydializacyjnym, monitorowanie pacjenta w okresie około dializacyjnym
  • kardiologia - identyfikowanie obrzęków lub zatrzymania płynów w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, co może dodatkowo obciążać układ sercowo-naczyniowy, również wykorzystywane jako narzędzie diagnostyczne w prewencji chorób sercowo-naczyniowych w kontekście określenia występowania zespołu metabolicznego
  • geriatria - sarkopenia - diagnostyka masy mięśniowej jest użyteczna w trakcie rehabilitacji schorzeń neuro – mięśniowych, dystrofiach i sarkopenii.
  • rehabilitacja czynnościowa, kliniki sportowe, rehabilitacji ortopedyczna – asymetria i segmentalny rozkład beztłuszczowej masy ciała oraz tkanki tłuszczowej to najważniejszy parametr monitorowany w rehabilitacji. Stanowi istotny czynnik motywacyjny do dalszego wysiłku oraz do poprawności i kontroli w monitorowaniu postępów leczenia.
  • dietetyka osób dorosłych, dzieci i młodzieży - nadwaga i otyłość, niedożywienie, tendencje do wystąpienia osteoporozy
  • endokrynologia – monitorowanie pacjentów z cukrzycą typu II i otyłością powinni kontrolować ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej, dążąc do ich obniżenia do wartości zalecanych. W sytuacji poprawy tych parametrów równocześnie obniżać się może insulinooporność i wrażliwość tkanek na glukozę. Ponadto zalecana jest kontrola poziomu tkanki tłuszczowej trzewnej, która może przyczyniać się do wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym. Należy również monitorować zawartość wody ustrojowej - wysoki stopień obrzęku zwłaszcza w kończynach dolnych u pacjentów z cukrzycą, może być spowodowany niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy w krwi, a także rozwojem innych chorób dietozależnych jak nadciśnienia tętniczego prowadząc finalnie do rozwoju zespołu metabolicznego.
  • urologia - u pacjentów może wystąpić wysoki indeks obrzęku i gromadzenia się wody metabolicznej w kończynach dolnych w godzinach popołudniowych, w porównaniu do osób zdrowych. Efekty leczenia sprawdzane są poprzez kontrolę wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie. Skład ciała może być także wykorzystywany w leczeniu andropauzy u mężczyzn, która objawia się m In. spadkiem masy mięśniowej i otłuszczeniem narządów wewnętrznych.
  • choroby infekcyjne - W przypadku długo trwającej choroby zakaźnej lub częstych nawrotów infekcji, może dojść do utraty białka i obniżenia masy mięśniowej w wyniku braku apetytu lub nadmiernego zużycia energii jako reakcji na zakażenie.
  • limfologia - Diagnozowanie stanu obrzęku limfatycznego i obserwowanie efektów leczenia. Ponadto pomiar wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie u osób będących po operacjach chirurgicznych (np. raka piersi, szyjki macicy itp.) może zapobiec występowaniu obrzęku limfatycznego.