NFZ zabiera głos w sprawie współpracy z klubami fitness

nfz logo C kolor

Przez wiele miesięcy pandemii, branża fitness walczyła nie tylko o możliwość normalnego funckjonownia, ale także o uznanie sektora za prozdrowotny, którym niewątpliwie jest. Po zakończeniu lockdownu, Polska Federacja Fitness rozpoczęła rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat możliwości współpracy pomiędzy nim, Ministerstwem Zdrowia a branżą.

Skontaktowaliśmy się z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby zapytać o ocenę zaproponowanych rozwiązań. 

"Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Federacji Fitness odbyło się 1 czerwca br. Podczas spotkania NFZ przedstawił obecny model finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce, w tym świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zasady wykonywania działalności leczniczej na terytorium naszego kraju" - usłyszeliśmy. 

Rzecznik NFZ dodał: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ może finansować jedynie świadczenia, które znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Umowy na realizacje świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą zostać zawarte po przeprowadzeniu konkursu ofert przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Świadczeniodawca, z którym Fundusz zawarł umowę powinien być podmiotem wykonującym działalność leczniczą".

Czy w takiej sytuacji realnym jest udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej przez kluby fitness? Narodowy Fundusz Zdrowia jasno określił swoje stanowisko:

"Stosownie do obowiązującego prawa, podmioty z branży fitness, które chciałyby udzielać świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej (fizjoterapii ambulatoryjnej) w ramach umowy z NFZ powinny przekształcić się w podmioty lecznicze, spełnić odpowiednie warunki wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, oraz przedstawić swoją ofertę w konkursie na realizację przedmiotowych świadczeń, w przypadku ogłoszenia takiego konkursu przez dyrektora OW NFZ".

W okresie pandemii część podmiotów z branży fitness podjęła już kroki, aby przekształcić swoje obiekty w placówki lecznicze. To też kierunek, który daje branży zwiększone bezpieczeństwo na wypadek kolejnych restrykcji, które mogłyby w przyszłości się pojawić. Niewątpliwie kolejne podmioty wkrótce rozpoczną tą samą procedurę. 

To jednak dopiero pierwszy krok w długiej drodze do realizacji świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.