Ewa Chodakowska wraz z Instytutem Matki i Dziecka zadba o kondycję dzieci

Ewa Chodakowska wraz z Instytutem Matki i Dziecka zadba o kondycję dzieci

Do tej pory, Ewa Chodakowska, znana trenerka fitness rozruszała miliony Polek, teraz tak jak zapowiadała już wcześniej, zajmie się kondycją dzieci. W tym celu przy wsparciu merytorycznym ze strony Instytutu Zdrowia Matki i Dziecka powstał program o nazwie beActivKID.

Liczne badania potwierdzają, że stan zdrowia polskich dzieci stale się pogarsza, a problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży narasta w niebywałym tempie. Jak wynika z raportu HBSC (Health Behaviour School-aged Children), którym objęto dzieci w wieku 11-15 lat w 45 krajach Europy i Ameryki Północnej, w tym również z Polski, dzieci, które mają niewystarczający poziom aktywności fizycznej są 5-6 razy bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe. World Obesity Federation prognozuje, że do 2030 roku liczba dzieci z nadmierną masą ciała w Polsce zwiększy się do miliona. Eksperci zgodnie przyznają – mamy epidemię otyłości dzieci.

Zgodnie z raportem „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” Instytutu Matki i Dziecka, wśród uczniów kl. II tylko 18,6% dzieci podejmuje aktywność fizyczną w ciągu tygodnia. Aż 8,4% dzieci w dni wolne od szkoły nie jest w ogóle aktywnych lub są aktywni mniej, niż przez godzinę. Współczesna sytuacja jest alarmująca. Jak dowodzą wyniki badań, do największych zagrożeń zdrowotnych polskiej populacji dzieci w wieku szkolnym należy niedostatek aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość, zachowania sedentarne oraz niezdrowe nawyki żywieniowe. 

Niezbędne jest zatem wdrożenie kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia poprzez alfabetyzację zdrowotną dotyczącą zasad prawidłowego odżywiania, redukcji zachowań ryzykownych, poprawy kompetencji społecznych oraz poczucia własnej sprawczości w ramach podejmowania aktywności fizycznej.

Program ma na celu w jak największym stopniu zaangażować dzieci i młodzież do podejmowania aktywności fizycznej.

Wszyscy chętni mogą darmowo przystąpić do programu oraz pobrać przygotowane materiały szkoleniowe na stronie: 

https://nowosc.beactivetv.pl/beactivekid

źródło: beactivekid


Drukuj   E-mail