Image
Image
Image
Image
Image
Image

All Stories

Lekcje WF-u w klubach fitness? Nowa propozycja branży fitness

Nowe wytyczne dla szkół, jakie zostały przygotowane przez resort edukacji zakładają ograniczenie do minimum kontaktu między uczniami. Szczególną uwagę, Minister Czarnek poświęcił lekcjom wychowania fizycznego. Zalecenia mówią wprost: zakaz gier kontaktowych i ćwiczeń, w zamian rekomendacja wyjść na spacery lub korzystanie z infrastruktury sportowej na otwartej przestrzeni. Branża fitness chcąc pomóc w tej patowej dla wielu placówek sytuacji, opracowała rozwiązanie skierowane do szkół.

Lekcje WF-u w klubach fitness? Nowa propozycja branży fitness
Image
Image
Image
Image
Image
Image