Raport Ipsos: Fitness najpopularniejszą formą aktywności na świecie. Dwa czynniki ograniczają liczbę klientów

Raport Ipsos: Fitness najpopularniejszą formą aktywności na świecie. Dwa czynniki ograniczają liczbę klientów

Nowe badania Global Views on Exercise and Team Sports przeprowadzone przez Ipsos we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym, przeanalizowały postawy wobec aktywności fizycznej i sportu w 29 krajach. Fitness okazał się najpopularniejszą formą aktywnością fizycznej na świecie, a ponad 50 procent ludzi deklaruje chęć spędzania więcej czasu na ćwiczeniach.

Z raportu wynika, że pięć najczęściej podejmowanych aktywności w normalnym tygodniu to fitness (20 proc. ankietowanych), bieganie (19 proc.), jazda na rowerze (13 proc.), piłka nożna (10 proc.) i pływanie (9 proc.). Badanie wykazało również, że prawie sześciu na dziesięciu obywateli z 29 rynków deklaruje, że chciałoby więcej ćwiczyć (58 procent), a największą przeszkodą jest brak czasu (37 procent).

Bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej

Badanie ujawniło również interesujące różnice geograficzne i kulturowe, jeśli chodzi o bariery dla aktywności fizycznej.

Mieszkańcy Turcji i Argentyny jako główną przeszkodę w podejmowaniu aktywności fizycznej podawali brak pieniędzy (odpowiednio 33 i 30 procent), natomiast obywatele Arabii Saudyjskiej i RPA najczęściej (38 procent) twierdzili, że pogoda, a w szczególności wysokie temperatury nie sprzyjają wysiłkowi.

Tymczasem 40 procent Japończyków twierdzi, że nie ma żadnych barier. i że po prostu nie chce im się ćwiczyć.

Brazylijczycy najmniej aktywni

Mieszkańcy Holandii są najbardziej aktywni fizycznie spośród 29 badanych narodów, spędzając 12,8 godzin tygodniowo - prawie dwie godziny dziennie - na ćwiczeniach fizycznych lub sportach zespołowych. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż średnia 6,1 godzin tygodniowo odnotowana w badaniu ogólnoświatowym.

Co może być zaskakujące, Brazylijczycy są najmniej aktywni fizycznie, poświęcając zaledwie trzy godziny tygodniowo na ćwiczenia fizyczne (26 minut dziennie).

Kobiety a mężczyźni

Jeśli chodzi o różnice między płciami w 29 krajach, mężczyźni spędzają średnio 6,9 godziny tygodniowo na aktywności fizycznej - prawie godzinę dziennie.

Kobiety spędzają na ćwiczeniach 5,4 godziny tygodniowo - o 1,5 godziny mniej niż mężczyźni.

Komentarz Ipsos: "Są to wyniki badania przeprowadzonego w 29 krajach za pomocą platformy internetowej Ipsos Global Advisor. W okresie od 25 czerwca do 9 lipca 2021 roku przeprowadziliśmy wywiady z 21 503 dorosłymi osobami na wszystkich rynkach. Jeśli chodzi o bariery dla ćwiczeń w skali globalnej, stwierdziliśmy, że brak czasu był największą przeszkodą - a następnie brak pieniędzy (cytowany przez 18 procent) oraz pogoda: zbyt wysoka temperatura lub zbyt niskie (17 procent).

"Nieco ponad jedna na pięć osób (22 procent) twierdzi, że nie ma żadnych przeszkód, aby uczestniczyć w ćwiczeniach”.

źródło: materiały prasowe