Benefit Systems wypłaci rekordową dywidendę w kwocie 41 zł na akcję

Benefit Systems wypłaci rekordową dywidendę w kwocie 41 zł na akcję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości ponad 120 mln złotych, co stanowi 87 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy za 2022 r. i przełoży się na wypłatę 41 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 15 września, a wypłatę na 29 września 2023 r.

- Kondycja Grupy Benefit Systems jest bardzo dobra, dlatego możemy wypłacić rekordową dywidendę, a jednocześnie realizować plany związane z rozwojem naszego portfolio, w tym z dalszym powiększaniem sieci własnych klubów fitness w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny m.in. za finanse Grupy.
 
 
Grupa Benefit Systems zaraportowała bardzo dobre wyniki za 2022 r. (skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 213 mln zł – komunikat prasowy dot. wyników) oraz za 1 kwartał 2023 r. (skonsolidowany zysk operacyjny 66 mln zł – komunikat prasowy).
Na koniec marca 2023 r. Grupa posiadała pozycję gotówką netto w wysokości 223 mln zł. W pierwszym kwartale br. liczba kart wzrosła w Polsce o 122 tys. sztuk, a na rynkach zagranicznych o 30 tysięcy.
 
- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu drugiego kwartału. Widzimy, że pozytywne trendy, które wspierały nas w poprzednich kwartałach nadal się utrzymują. Dlatego podtrzymujemy nasze oczekiwania co do całego roku w kontekście wzrostu wolumenów, czyli zwiększenia liczby kart o 280 do 300 tysięcy oraz poprawy marży operacyjnej – wyjaśnia Bartosz Józefiak i dodaje: Weszliśmy w sezon wakacyjny, który wykorzystujemy do pracy nad ofertą produktową oraz integracją niedawno przejętych klubów.
 
 
*materiał prasowy

Drukuj   E-mail