Ambitne plany Benefit Systems i 205 milionów złotych pozyskanego finansowania

Ambitne plany Benefit Systems i 205 milionów złotych pozyskanego finansowania

Środki pozyskane przez Benefit Systems w oparciu o pięcioletnią umowę z bankami mają być przeznaczone m.in. na rozwój organiczny Grupy Kapitałowej, rozwój programu MultiLife, przejęcia czy inwestycje ekologiczne. Kwota finansowania może zostać dodatkowo powiększona o 35 mln złotych. Ponadto, Spółka utrzymuje w Santander Bank Polska limity kredytowe w wysokości do 115 mln złotych, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.

Bardzo cieszy nas fakt, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zdecydował się wspomóc rozwój naszej Grupy, udzielając nam finansowania na nowe inwestycje. Za zaufanie dziękujemy także  naszemu długoletniemu partnerowi, czyli Santander Bank Polska. Przez dwa lata mierzyliśmy się z wyzwaniami, które przyniosła pandemia. Mamy nadzieję, że ten etap jest już za nami – zanotowaliśmy bardzo dobry początek roku, odbudowujemy wyniki, w tym sukcesywnie zwiększamy bazę klientów i użytkowników. Widzimy także rosnące znaczenie zdrowego i aktywnego stylu życia po pandemii. To moment, w którym nasze zaangażowanie kierujemy na nowe produkty, rozwój i inwestycje. Jesteśmy przekonani, że z tak znakomitymi partnerami jak EBOR i Santander oraz z zapewnionym finansowaniem, perspektywy rozwoju naszej Grupy mają jeszcze stabilniejsze fundamenty – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems.

Pozyskane finansowanie będzie wspierało Benefit Systems w dostarczaniu pracodawcom i pracownikom atrakcyjnych i innowacyjnych benefitów pozapłacowych oraz kreowaniu nowoczesnych miejsc do ćwiczeń w ramach własnych sieci fitness. Nowe środki to również wsparcie w promowaniu aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych, w tym  wśród starszych pokoleń Polaków – m.in. poprzez dalszy rozwój Programu MultiSport Senior, jak i wśród osób z niepełnosprawnościami – poprzez odpowiednie dostosowanie 80% otwieranych w Polsce klubów do potrzeb tej grupy klientów. Ponadto, Benefit Systems zadeklarował, że w raportowaniu niefinansowym będzie w przyszłości uwzględniać „Wytyczne do raportowania ESG” opracowane przez EBOR i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kwestie ESG i dążenie do zrównoważonego rozwoju to element DNA Grupy Kapitałowej Benefit Systems. W nasz model biznesowy wpisana jest misja społeczna oparta na promowaniu aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. To budujące, że instytucje finansowe chcą wpierać takie podejście do biznesu – dodaje Bartosz Józefiak.
Pozyskane środki, poza celami związanymi z rozwojem, mogą zostać przeznaczone przez Benefit Systems na refinansowanie istniejącego zadłużenia w postaci kredytów bankowych oraz na ogólne cele korporacyjne Grupy. Finansowanie będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy dostępne są na stronie https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raporty/ (Raport 10/2022 oraz 13/2022).

źródło: komunikat prasowy

Drukuj   E-mail