Regulamin - zasady współpracy - umowa. Czy warto?

Regulamin - zasady współpracy - umowa. Czy warto?

Czy warto sporządzać dokument określający formę współpracy trenera z podopiecznym?Zdecydowanie rekomenduję każdorazowo to robić. „Niepotrzebne umowy, przecież wszystko z podopiecznym ustaliliśmy i omówiliśmy” – często to słyszę. Pamiętajmy jednak, że umowy zostają sporządzane nie na dobre czasy, ale właśnie na trudne, po to by jasno z nich wynikało do czego się zobowiązuje każda ze stron. Ma być to zabezpieczenie na wypadek nieporozumień, które mogą się pojawić w trakcie współpracy.

Czy warto sporządzać dokument określający formę współpracy trenera z podopiecznym?Zdecydowanie rekomenduję każdorazowo to robić. „Niepotrzebne umowy, przecież wszystko z podopiecznym ustaliliśmy i omówiliśmy” – często to słyszę. Pamiętajmy jednak, że umowy zostają sporządzane nie na dobre czasy, ale właśnie na trudne, po to by jasno z nich wynikało do czego się zobowiązuje każda ze stron. Ma być to zabezpieczenie na wypadek nieporozumień, które mogą się pojawić w trakcie współpracy. Oczywiście rekomenduję, aby dokumenty typu umowa czy regulamin zostały opracowane przez prawnika. Nie warto tego robić na kolanie lub korzystać z gotowych wzorów w internecie, które mogą zawierać niedozwolone klauzule.Umowa winna zawierać przede wszystkim informacje o opłatach, dacie ważności zakupionego pakietu treningów, czasie na jego wykorzystanie oraz częstotliwości realizacji treningów w tygodniu.Częścią umowy lub załącznikiem do umowy powinien być zbiór zasad współpracy, jasno definiujący podstawowe kwestie:⦁ długość treningu, ⦁ warunki na jakich można trening odwołać, ⦁ co w przypadku nieodwołania treningu i nie pojawienia się lub poinformowania trenera o nieobecności na mniej niż x godzin przed treningiem,⦁ wymogach w zakresie stroju treningowego, ⦁ zasadach obiektu gdzie treningi się odbywają etc.Pamiętajmy, że część zasad będzie dotyczyła także działania i zachowania trenera personalnego, należy w umowie lub regulaminie zachować równowagę praw i obowiązków każdej ze stron.


Drukuj   E-mail