Pierwsze kraje europejskie zamykają kluby fitness

Pierwsze kraje europejskie zamykają kluby fitness

Niedługo trwała radość z całkowitego otwarcia branży fitness w Europie. Wraz z natężeniem kolejnej fali Covid-19, poszczególne kraje wprowadzają indywidualne zasady korzystania z obiektów sportowych. Poniżej, dzięki udostępnieniu danych EuropeActive, przedstawiamy aktualną sytuację w klubach fitness w poszczególnych państwach Europy. Niestety, część zdecydowała się na tak radykalne kroki, jak pozbawienie swoich obywateli dostępu do klubów fitness.

Austria

Do wczoraj wejście do siłowni uzależnione było od okazania negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o szczepieniu czy też przebytej chorobie. Dzisiaj Austria wprowadziła całkowity lockdown na kolejne 20 dni.

Belgia

Siłownie mogą ponownie działać, zachowując dystans społeczny między ćwiczącymi oraz szczegółowe wymagania wentylacji pomieszczeń

 

Bośnia i Hercegowina

Działa bez ograniczeń

 

Bułgaria

Siłownie są otwarte tylko wtedy, gdy zarówno personel, jak i klienci posiadają „zieloną przepustkę” czyli paszport covidowy.

 

Chorwacja

Siłownie muszą zapewniać co najmniej 20 metrów kwadratowych na 1 osobę, muszą być wentylowane, sprzęt musi być odkażony po ćwiczeniach.

 

Cypr

Obiekty sportowe są otwarte z ograniczeniami. Członkowie muszą przedstawić SafePass, aby uzyskać do nich dostęp.

 

Czechy

W klubach fitness może przebywać 1 osoba na 15 mkw., przy czym łącznie nie może być ich więcej niż 10. Każdy klubowicz musi okazać dowód szczepień, negatywny wynik testu lub zaświadczenie o przebytym zachorowaniu. 

Dania

Działa bez ograniczeń.

 

Estonia

Wymagane jest dowód szczepienia, ujemny wynik testu covid lub zaświadczenie o przebytej chorobie.

 

Finlandia

Centra fitness są otwarte. Istnieje kilka ograniczeń, takich jak odległości, instrukcje higieny i dokumenty dotyczące samokontroli.

 

Francja

Siłownie mogą teraz działać z ograniczoną pojemnością (50%) i przy wymaganiach dystansu społecznego (2m). Pass Sanitaire (Health Pass) musi być przedstawiony w celu wykazania negatywnego wyniku testu na covid lub szczepienia.

Gruzja


Należy przedstawić negatywny wynik testu lub dowód szczepienia.

 

Niemcy

Zasady różnią się od regionu kraju. W części siłownie pozostaną zamknięte co najmniej do 12 grudnia.

 

Grecja

Należy przedstawić świadectwo odporności, szczepienia lub negatywny wynik testu PCR pobranego do 48 godzin.

 

Węgry


Aby wejść na siłownię, należy okazać wydane przez rząd specjalne karty.

 

Islandia

Siłownie mogą działać z ograniczoną pojemnością 75%.

Irlandia

Siłownie są otwarte, mają ograniczoną pojemność, dystans społeczny i wymagania dotyczące wentylacji.

Włochy

Należy przestrzegać dwumetrowego dystansu społecznego oraz przedstawić negatywny wynik testu na covid, dowód szczepienia lub przebytej choroby.

 

Łotwa

Kluby były zamknięte do 14 listopada. Obecnie do 15 grudnia trwa okres przejściowy, co oznacza obowiązek posiadania paszportu covidowego chcąc zrealizować trening, a także wymóg ten dotyczy personelu.

 

Liechtenstein

Działa bez ograniczeń.

 

Litwa

Od połowy września należy przedstawić negatywny wynik testu lub dowód szczepienia. Siłownie muszą zapewnić co najmniej 20 metrów kwadratowych powierzchni na osobę, w tym personel. Ćwiczenia grupowe są ograniczone do pięciu osób, z wyłączeniem instruktorów.

 

Luksemburg


Siłownie muszą zapewniać co najmniej 10 metrów kwadratowych na osobę.

 

Macedonia

Działa bez ograniczeń.

 

Malta

Musi być zagwarantowany dystans społeczny (3m) oraz powierzchnia 6 metrów na 1 osobę. Maksymalnie to 75 osób.

 

Holandia


Maksymalnie 30 osób może przypadać na jeden obiekt (bez personelu). Należy przestrzegać odległości 1,5 metra.

 

Norwegia

Działa bez ograniczeń.

 

Polska

Ograniczona pojemność (10 mkw. na osobę, 75% obłożenia) oraz dystans społeczny wynoszący obecnie 1,5 m.

 

Portugalia

Zaleca się zagwarantowanie odległości 1,5m. Maska jest obowiązkowa podczas przemieszczania się po siłowni, jednak nie podczas ćwiczeń.

 

Rumunia


Obiekty sportowe mogą działać przy 70% obłożeniu z siedmiometrową odległością między klientami lub przy pełnej pojemności, jeśli wszyscy klienci są zaszczepieni.

 

Słowacja

Osoby w pełni zaszczepione lub powracające do zdrowia po covid (od mniej niż 180 dni) mogą korzystać z siłowni, które działają z ograniczonym obłożeniem w zależności od regionu.

 

Słowenia

Obowiązuje zasada RVT (wyzdrowieli – zaszczepieni – przetestowani).

 

Hiszpania

Siłownie działają z ograniczeniami (dystans społeczny, ograniczona pojemność, testowanie) w zależności od regionu.

Szwecja

Siłownie działają z ograniczoną pojemnością. Gminy i władze regionalne mogą nakładać surowsze ograniczenia.

 

Szwajcaria

Certyfikat covid, potwierdzający szczepienie, powrót do zdrowia lub negatywny wynik testu jest teraz obowiązkowy w siłowniach. Wdrożono specjalny szwajcarski certyfikat Covid: - Certyfikat dla turystów zaszczepionych za granicą szczepionką zatwierdzoną wyłącznie przez WHO (w tym produkty licencjonowane, tj. Sinovac & Sinopharm): Ważny 30 dni - Certyfikat powrotu do zdrowia po pozytywnym teście PCR: Ważny teraz 365 dni (wcześniej: 180, jak w krajach UE) - Zaświadczenie o wyzdrowieniu po pozytywnym teście na przeciwciała: ważne 90 dni - Zaświadczenie dla osób, które nie mogą być zaszczepione ani przebadane i posiadają zatwierdzone zaświadczenie lekarskie: ważne 365 dni.

 

Turcja

Siłownie działają bez ograniczeń.

Wielka Brytania 

Chcąc skorzystać z klubu fitness należy okazać paszport covidowy.

 

Obostrzenia w poszczególnym kraju mogą zmienić się w każdym momencie. Zależy to od polityki danego państwa i sytuacji epidemiologicznej. Dane aktualne na dzień 22.11.2021r.

 

źródło: EuropeActive


Drukuj   E-mail