Problem molestowania w klubach fitness? To jeden z powodów, dlaczego kobiety nie odwiedzają siłowni

Problem molestowania w klubach fitness? To jeden z powodów, dlaczego kobiety nie odwiedzają siłowni

Nie da się ukryć, że z usług klubów fitness i siłowni częściej korzystają mężczyźni niż kobiety. Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest tego powodem? Właśnie opublikowano badania, które wskazują na najczęstsze przyczyny powstrzymujące kobiety przed ćwiczeniami. Analizując wyniki badań, przygotowano także przewodnik dla klubów fitness, aby pokazać właścicielom jak przyciągnąć Panie do swoich obiektów.

Analizując frekwencję w klubie fitness rzadko właściciel dzieli statystyki ze względu na płeć, aby w dalszej kolejności przeanalizować, dlaczego dana grupa stanowi mniejszość w jego obiekcie. Jak się okazuje, powody mogą zaskoczyć wielu operatorów.

Z jakimi problemami mierzą się kobiety na siłowniach?

Opracowany wspólnie przez kampanię This Girl Can i ukactive firmy Sport England, przewodnik zatytułowany „ Jak ulepszyć usługi dla kobiet i dziewcząt, według 51% respondentów”, został opracowany w celu dostarczenia namacalnych rozwiązań, które mają zlikwidować bariery doświadczane przez wiele kobiet i dziewczyn, chcących być bardziej aktywnymi.

Przewodnik to także studium przypadku między innymi na bazie klubów sieci PureGym, które przedstawiają skuteczne strategie poprawy usług dla kobiet i dziewcząt w obiektach sportowych.

Jak wynika z  badań największe obawy, które uniemożliwiają kobietom korzystanie z  klubów fitness to:

  • strach przed osądem zarówno ze strony mężczyzn, jak i kobiet; 
  • koszt usługi; 
  • obawy o własne bezpieczeństwo; 
  • nikła wiedza na temat posługiwania się sprzętem; 
  • obraz kobiet w materiałach marketingowych, które powodują, że klientki patrzą na siebie krytycznie

Aż 13% kobiet obawia się molestowania seksualnego w klubie fitness

Kluczowe wnioski z ankiet wskazują, że prawie połowa (45 procent) kobiet twierdzi, że członek personelu pokazujący im, jak wykonywać ćwiczenia i korzystać ze sprzętu, zachęciłby je do większej aktywności w centrach fitness.

Koszt to kolejna przeszkoda w uczestnictwie w ćwiczeniach lub aktywności fizycznej w centrum fitness. Jedna trzecia respondentów (32%), którzy uczęszczali do centrum fitness i rekreacji w ciągu ostatnich trzech lat, określa to miejsce jako zbyt drogie.

To, co zaniepokoiło cały sektor fitness, to lęk przed groźbami lub ryzykiem molestowania seksualnego, zastraszania czy też zawstydzenia w klubie fitness. Aż 13 procent kobiet wskazało na powyższe powody.

Ankieta została przeprowadzona na zamówienie wśród 1030 kobiet i dziewcząt w wieku powyżej 16 lat, a także szeregu grup docelowych.

 

 


Drukuj   E-mail