Benefit Systems z dobrą dynamiką sprzedaży kart sportowych oraz silnym wzmocnieniem oferty produktowej 

Benefit Systems z dobrą dynamiką sprzedaży kart sportowych oraz silnym wzmocnieniem oferty produktowej 

Grupa Benefit Systems osiągnęła w trzecim kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 297,3 mln zł oraz  zysk operacyjny na poziomie 6,2 mln zł. Na koniec III kwartału z kart sportowych korzystało ponad 709 tys. użytkowników w Polsce oraz 276 tys. na rynkach zagranicznych. W listopadzie liczba aktywnych kart sportowych wyniosła w sumie ponad 1,1 mln, z czego 814 tys. w Polsce i 292 tys. na pozostałych rynkach. Grupa podejmuje liczne działania wspierające sprzedaż kart sportowych i wzmacniające ofertę produktową, pozyskując m.in. aplikację mobilną z obszaru mental health, a także sieć 14 klubów fitness.

- Zgodnie z przewidywaniami, po tak długim lockdownie i przy wciąż niejednoznacznej sytuacji pandemicznej, odbudowa wyników zajmie nam więcej czasu, niż w roku ubiegłym i nie należy oczekiwać, że uda się to na przestrzeni jednego czy dwóch kwartałów. Naszym priorytetem na najbliższe miesiące pozostaje więc poszerzanie grona Klientów i Użytkowników naszego flagowego produktu, programu MultiSport. Równolegle kontynuujemy prace nad rozwojem naszego portfolio. W ostatnich dwóch latach obserwujemy dynamiczne zmiany potrzeb, a w konsekwencji oczekiwań pracodawców i pracowników. Zamierzamy odpowiedzieć na te trendy silną ofertą innowacyjnych rozwiązań pozapłacowych, wspierających m.in. zdrowie psychofizyczne i dobrostan pracowników. Pozyskaliśmy system grywalizacyjny YesIndeed, który wzmacnia nas technologicznie i pozwoli zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązania w sferze programów HR, w tym motywacji pracowników. Aplikacja mobilna Focusly wzmocni z kolei program MultiLife w obszarze mental health. Dodatkowo, nabyliśmy 88 proc. udziałów w spółce Total Fitness, która prowadzi 14 nowoczesnych i popularnych obiektów sportowych. To dla nas ważne kroki w realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy, w tym jej nowego programu MultiLife, który jest elastycznym i nowoczesnym rozwiązaniem, dopasowanym do postpandemicznej rzeczywistości – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy Kapitałowej.

Wyniki finansowe Grupy Benefit Systems były w pierwszych dwóch kwartałach br. pod istotnym wpływem restrykcji związanych z pandemią. W trzecim kwartale br., po ponownym otwarciu branży fitness, Grupa skoncentrowała się głównie na odbudowie bazy kart sportowych i wzmocnieniu oferty produktowej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 297,3 mln zł i były o 5 proc. niższe, niż w analogicznym okresie w 2020 r. Grupa odnotowała 6,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 10 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 18,1 mln zł zysku rok wcześniej). W trzech kwartałach 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 576,3 mln zł (spadek o 33 proc. r/r), co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 41,9 mln zł (wobec 42,5 mln zł zysku rok wcześniej) oraz stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 48,6 mln zł (wobec 20,6 mln zł straty za 3 kwartały 2020 r.).

W trzecim kwartale br. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 196 mln zł (spadek o 9 proc. względem analogicznego okresu w 2020 r.), liczba kart na koniec trzeciego kwartału wyniosła 709,3 tys. sztuk. W ramach wspierania działań sprzedażowych, zarówno w kanale B2B, jak i B2C, Grupa Benefit Systems zrealizowała kilka ogólnopolskich kampanii edukacyjno-sprzedażowych, w tym kampanię MultiSport „Gotuj się do sportu” z udziałem Roberta Makłowicza, a także „Przygotuj Się!” sieci własnych, w tym Zdrofit, w której uczestniczy Paulina Przybysz.

Obecnie w sieci partnerskiej programu MultiSport działa ok. 4,4 tys. obiektów sportowych. Spółka odnotowała w omawianym okresie wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią, obserwowaną na wielu rynkach, na których dostęp do infrastruktury sportowej był ograniczony z powodu pandemii. 

W trzecim kwartale br. Grupa posiadała 155 klubów własnych. Dodatkowo Benefit Systems nabył na początku listopada br. 88% udziałów w spółce Total Fitness, która prowadzi 14 wysokiej jakości obiektów sportowych w aglomeracjach warszawskiej i gdańskiej. 

W Segmencie Kafeterie Spółka kontynuuje rozwój technologiczny platformy oraz jej oferty produktowej, odnotowując 5 proc wzrost liczby użytkowników. W trzecim kwartale br. liczba użytkowników wyniosła 511,7 tys., a obroty 108 mln zł (wzrost o 20 proc. rdr). Przychody wyniosły 13,9 mln zł i były wyższe o 47% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Na rynkach zagranicznych na koniec września aktywnych było łącznie 275,9 tys. kart. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły trzecim kwartale br. 89,3 mln zł, a zysk operacyjny 8,8 mln zł. W omawianym okresie w Czechach zamknięte zostały dwa kluby fitness (obecnie 13 obiektów), natomiast otwarty został drugi klub na Słowacji (łącznie 24 kluby własne; w tym 9 w Bułgarii). Z powodu pandemii, od 21 października br. w Bułgarii dostęp do siłowni i basenów mają wyłącznie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, a także posiadacze aktualnego negatywnego testu na COVID-19. Restrykcje wprowadzono także na Słowacji, gdzie obowiązują one w części powiatów od 8 listopada br.  Grupa, zgodnie z zapowiedziami, kontynuuje prace związane z rozpoczęciem działalności operacyjnej na rynku tureckim.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych Benefit Systems za 3 kw. 2021 roku znaleźć można na stronie: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raporty/. 

Prezentacja do raportu jest dostępna pod linkiem: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/daneprezentacje/prezentacje/ 

 

*matriał prasowy

 

_____________________

Franczyza EMS


Drukuj   E-mail