Wyniki Benefit Systems w 2 kwartale 2022 r. powyżej poziomu sprzed pandemii. Mocny sprzedażowo sezon letni.

Wyniki Benefit Systems w 2 kwartale 2022 r. powyżej poziomu sprzed pandemii. Mocny sprzedażowo sezon letni.

Grupa Benefit Systems w drugim kwartale zanotowała ponad 50 mln zł zysku operacyjnego, czyli o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie przed pandemią. Początek trzeciego kwartału  jest również udany – Spółka szacuje, że pomimo sezonu letniego do końca sierpnia br. liczba kart sportowych zwiększy się do poziomu 1 035 tys. w Polsce oraz do 367 tys. na rynkach zagranicznych. Dobre wyniki odnotowują także własne sieci fitness, które mimo niskiego sezonu, utrzymały dobrą dynamikę sprzedaży karnetów B2C. 

 

W drugim kwartale br. przychody ze sprzedaży Benefit Systems wyniosły 459,6 mln zł i były aż o 155 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie w 2021 r. Grupa odnotowała 50,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 31,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 10,3 mln zł zysku netto rok wcześniej). Wzrost przychodów w drugim kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. wynika m.in. z braku restrykcji ograniczających działalność obiektów sportowych, ze wzrostu ARPU kart sportowych oraz dynamicznej odbudowy bazy karnetów B2C w Polsce. 

 

- Za nami bardzo dobry kwartał. Po miesiącach wytężonej pracy nad odbudową naszego biznesu oraz pomimo presji inflacyjnej zaraportowaliśmy kwartalne wyniki powyżej poziomu sprzed pandemii. Dobrze rozpoczęliśmy również trzeci kwartał – mimo sezonu wakacyjnego zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, odnotowujemy wzrosty liczby kart. Szacujemy, że w sierpniu liczba kart w Grupie przekroczy 1,4 mln sztuk. Na koniec 2022 roku, zakładając stabilną sytuację pandemiczną, planujemy przekroczyć poziom 1,5 mln kart sportowych na wszystkich naszych rynkach – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems. 

 

Segment Polska (od początku 2022 roku, w związku z połączeniem spółek Benefit Systems i MyBenefit, wyniki segmentu Kafeterie są prezentowane w segmencie Polska): przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w drugim kwartale 329,6 mln zł, co oznacza wzrost o 162 proc. rok do roku. Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1 013,2 tys. sztuk (wzrost o 85 proc. r/r). Na koniec czerwca br. Grupa miała 171 klubów własnych ze 161 tys. karnetów B2C.

 

- Wśród pracodawców, użytkowników kart MultiSport oraz posiadaczy karnetów w klubach fitness obserwujemy wysokie zainteresowanie naszą ofertą i aktywnością fizyczną. Dostrzegamy także wyraźną globalną zmianę narracji wokół aktywności fizycznej oraz motywacji do ćwiczeń, które wiążą się coraz bardziej z dobrostanem fizycznym i psychicznym – mówi Bartosz Józefiak. - Pomimo sygnałów spowolnienia gospodarczego z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku. Co prawda widzimy pierwsze symptomy zmiany na rynku pracy, ale mówimy o spowolnieniu z rekordowych poziomów. Warto podkreślić, że koszt karty sportowej maleje w stosunku do poziomu wynagrodzeń w Polsce, a jej dużym atutem sprzedażowym jest także elastyczny mechanizm współfinansowania oraz możliwość finansowania z ZFŚS – dodaje Bartosz Józefiak. 

 

Spółka kontynuuje działania zwiększające konkurencyjność programu MultiSport, jak i platformy kafeteryjnej MyBenefit, w której szczególnie istotne są wprowadzane obecnie rozwiązania technologiczne i oferta produktowa. Od marca w ofercie MyBenefit dostępny jest nowoczesny moduł grywalizacyjny MyBenefit Active, zwiększający zaangażowanie oraz motywację pracowników. Na koniec drugiego kwartału z programu MyBenefit korzystało 546,2 tys. użytkowników, prawie 50 tys. więcej niż na koniec poprzedniego kwartału.

 

Segment Zagranica: przychody Segmentu Zagranica wyniosły w drugim kwartale br. 130,1 mln zł, a zysk operacyjny 6,7 mln zł. W czerwcu aktywnych było łącznie 357,8 tys. kart (wzrost o 42 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.); działały 24 kluby fitness (13 w Czechach, 2 na Słowacji oraz 9 w Bułgarii). Grupa kontynuuje rozwój programu MultiSport na rynku tureckim.  

 

*informacja prasowa


Drukuj   E-mail