Obowiązkowe kasy fiskalne online dla branży fitness

Obowiązkowe kasy fiskalne online dla branży fitness

W związku z podpisaną przez Prezydenta ustawą o kasach fiskalnych online, przedsiębiorcy zostali zobligowani do wymiany dotychczas wykorzystywanych kas tradycyjnych na nowe. 1 lipca 2021r. branża fitness trafi do grupy firm z obowiązkową kasą online.

Początkowo termin był przewidziany na 2018 rok, jednak Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić okres przejściowy dla przedsiębiorców. Dodatkowo czas pandemii wpłynął na odroczenie tych przepisów.

Zwrot kwoty wydanej na zakup kas

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, ulga na zakup kas fiskalnych online utrzymana została na poziomie 90%. Przy czym nie więcej niż 700zł.

Danymi z kas fiskalnych online zarządzać będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która dane te może udostępnić Ministrowi Finansów lub urzędom skarbowym. Szef KAS prowadzi Centralne Repozytorium Kas czyli ma możliwość formułowania zapytań do kas rejestrujących.

Dane w Centralnym Repozytorium Kas

CRK będzie gromadzić informacje pochodzące z paragonów. Kiedy, co i za jaką kwotę zostało sprzedane. Będzie także dysponować danymi dotyczącymi wprowadzonych zmian, np. zmiana stawek podatku, zmiana adresu punktu sprzedaży i informacje o przeglądach technicznych.

Kasy fiskalne online – cel wprowadzonych zmian

Jak podkreślił ustawodawca, celem głównym (strategicznym) projektu jest ograniczenie szarej strefy poprzez usprawnienie procesów związanych z rejestrowaniem i kontrolą sprzedaży detalicznej online przy wykorzystaniu kas fiskalnych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wdrożenie zmian prawnych, organizacyjnych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych.
  2. Umożliwienie podatnikom fiskalizacji kas fiskalnych przez Internet od 1 maja 2019 r.

Modernizacja systemu kas rejestrujących umożliwi gromadzenie na poziomie centralnym danych na temat obrotu i kwot podatku ewidencjonowanych na poszczególnych urządzeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia szarej strefy, a w konsekwencji zwiększy wysokość wpływów budżetowych.

Należy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, możliwość wystawienia faktury do paragonu jest dopuszczalna wyłącznie, gdy na paragonie fiskalnym znajduje się NIP nabywcy.

Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Pytania dotyczące wdrożenia kas online mogą być zgłaszane do Ministerstwa Finansów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o zasadach ewidencji oraz wzór oświadczenia osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej